Alapítványi támogatás

Home / Csomagjaink / Alapítványi támogatás

Készségfejlesztő foglalkozások, egyéni igények, személyközpontúság

Olyan családok számára, akik nem tudják a teljes elvárt alapítványi hozzájárulást fizetni, támogatott helyeket biztosítunk, melyek egyéni megállapodás tárgyát képezik.

A támogatott helyet bizonyos szolgáltatások csökkentésével tudjuk biztosítani. Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:

 • Változatlanul biztosítjuk a Rogers Akadémia keretrendszerét a barátságos, a rogersi értékeket modelláló légkörben, együttműködésre épülő, egyéni szerződések által szabályozott hatékony tanulás érdekében.
 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a család speciális szolgáltatási csomagot vegyen igénybe. Ebben garantáljuk, hogy a diák 9 és 13 óra között minden közismereti tárgy óráján részt vehet, csak úgy, mint a heti egy nap elmenős programon.
 • A délelőtti tanórák a vizsgafelkészítést segítik, de nem az évfolyamokon elvárt kötelező tananyagot tanítják, hanem évfolyamtól független készségfejlesztő területeket dolgoznak fel az alábbi tematika szerint
 • A délután folyamán tantárgyi fejlesztő órákat és egyéni igények szerinti foglalkozásokat szervezünk: művészet, tudományok, készségfejlesztő és csoportépítő órák. A támogatott helyen hozzánk csatlakozók számára heti egy – magyar vagy történelem vagy természetismeret vagy természettudomány egyéni / kiscsoportos konzultációs szaktárgyi órát garantálunk külön térítés nélkül.

Barátságos légkör és egyéni tanulási szerződés

További támogatást biztosítunk olyan családok számára, akik csak a délelőtti órákon való részvétellel az alap szolgáltatási csomagunkat szeretnék igénybe venni. A délutáni foglalkozások igénybevételére külön térítés mellett van lehetőség. Ez esetben arra kérjük a szülőket:

 • vállalják, hogy nem pénzbeli eszközökkel támogatják az Alapítványunkat (egyéni megbeszélés szerint vállalt munkákkal pl. kertrendezés, karbantartás, pályázatfigyelés és írás stb.)
 • vállalják, hogy egyénileg megállapított összeggel támogatják az Alapítványt tíz oktatási hónapon át.

Egyéb költségek

 • Az elmenős programok önköltsége, (szülőkkel való megállapodás szerint),
 • Az évente egyszer megvásárolandó tankönyvek,
 • Napközbeni étkezés, melyről a családok maguk gondoskodnak.

Szolgáltatásaink

Teljes szolgáltatás

180.000 Ft
havonta (12 hónapon át)
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program

Sztenderd szolgáltatás

1.500.000 Ft
évente
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program

Alap szolgáltatás

50-80.000 Ft
havonta (10 hónapon át)
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program