Teljes szolgáltatás

Home / Csomagjaink / Teljes szolgáltatás

Keretek

 • Hétfőtől csütörtökig 9 – 15 vagy 10 – 16 óráig önálló óra, készségfejlesztő foglalkozások és tehetséggondozás, kötelező matek és angol órák
 • Pénteken: kötelező (7 – 10 évfolyam) vagy választható (11-12 évfolyam) elmenős programok
 • A délutánokban három különböző műfajból választhatnak:
  • önálló tanulás mentor segítségével
  • vizsgára felkészítő szaktanári konzultáció egy az egyben vagy kiscsoportban.
  • választható kreatív órák (pl. filmkészítés, teaszakkör, zenetörténet stb.)

A sztenderd szolgáltatáson túl

a nemzetköziség, külföldi kapcsolatok

 • Egyéni pályaorientáció segítése: információ, kapcsolatok, külföldi képzés megtalálása, személyes kapcsolat külföldi látogatókkal
 • Az idegen nyelv funkcionális gyakorlásának esélye: YFU kapcsolat, online órák külföldi iskolásokkal, bizonyos online egyetemi kurzusok,
 • Maximum két hónapos, biztonságos, önköltséges külföldi tartózkodás megszervezése: részvétel konferencián, külföldi iskolalátogatás, pályaorientációs tanulmányút, támogatási lehetőségek,,
 • Kapcsolat EU egyetemmel
 • Részvétel Alapítványunk nemzetközi tevékenységében (pedagógiai innovációk adaptálása, ökológiai programok implementálása, szakmai utak szervezése).

  Pályaorientáció, EU, külföldi képzés 


Ismerje meg

Sztenderd szolgáltatásunkat          Alap szolgáltatásunkat

Teljes szolgáltatás

150.000 Ft
havonta (10 hónapon át)
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program

Garanciák

Rendszerünkkel az alapcsomagban biztosítjuk

 1. a szociális közösséget,
 2. a személyiségfejlesztést,
 3. a tantárgyi haladás lehetőségét.
 • A biztonságot nyújtó és a nyugodt munkavégzést biztosító környezet teremtünk.
 • Tapasztalt és a személyközpontúságban jártas tanárokat alkalmazunk.
 • A stáb folyamatosan képzi magát:
  • heti 1 x 3 órás tanári megbeszélésen
  • évente 5 x 1 nap Rogers tréningen
  • évente 1 x2 és 1 x 3 nap szervezetfejlesztésen vesz részt.
 • Szervezzük az önértékelő alkalmakat, és évi öt cikluszárót írunk, hogy az árnyalt visszajelzéssel segítsük diákjainkat
 • Heti kötelező szoc órát tartunk, (ön-és társismeret, konfliktuskezelés, erőszakmentes kommunikáció)
 1. A tantárgyi haladásban
  1. a felelős választás esélyét biztosítjukminden fontos tanulási területen (mikor, mit, kivel, hogyan)
  2. komplex foglalkozásokkal rendszergondolkodás alapú átlátást adunk sok különböző területen
  3. minőségi programokat szervezünk, melyek tágítják a diákok megismerési körét.
   • hetente egy napon a Budapest kínálta lehetőségeket aknázzuk ki
   • a táblás játékok segítségével önmegismerő, matematikai-stratégiai utakat járunk be
   • érdekes emberek jönnek hozzánk előadást tartani sok különböző témában
   • bölcs öregek élnek velünk, akikből áramlik a tudás a fiatalok felé
  4. megteremtjük az évfolyam vizsgákra való felkészülés lehetőségét
   • egyéni program szerinti tanulás- támogatás a saját órákon
   • az önálló tanulás segítése (ütemezés, források, ellenőrzés)

A kiegészítő csomagokkal garantáljuk

 1. a személyiségfejlesztés és lelki gyarapodás további esélyét
  • pszichológus, gyógypedagógus, egyéni és csoportos terápia,
  • állatasszisztált tréning
  • dráma órák,
  • mozgás foglalkozások
  • művészeti programok
  • különleges programok: Speak, Sri Lanka stb)
 2. a tantárgyi haladást biztosító programok
  • extra egyéni szaktanári konzultáció lehetőségét bármely közismereti tárgyból
  • a szaktanárok közüli szabad választás esélyét
  • kötelező olvasmányok drámapedagógiai feldolgozása,
  • előrefuss program: egy tantárgyból két évet, vagy két évet egy év alatt
  • tanulószoba biztosítását
  • érettségi előkészítő
  • magyar, matek, angol, történelem, felvételi előkészítő
 3. izgalmas komplex és szakirányultságú ismeretszerzést
  • Szellemi Vidámpark,
  • művészeti foglalkozások: kreatív írás, társas dobóra,
  • extra tanórák bármely közismereti tantárgyban vagy akár szaktémában (elmélyül program)
 4. az idegen nyelvek gyakorlásának esélyét
  • Málta
  • 2 hónap külföldi iskolában
  • YFU kapcsolat
 5. a szabad játék, a szabadidő minőségi eltöltésének lehetőségét: tűzzománc, ékszerkészítés, bábozás, cukrászkodás