Teljes szolgáltatás

Home / Csomagjaink / Teljes szolgáltatás

Keretek

 • Hétfőtől csütörtökig 9 – 15 napindító, készségfejlesztő foglalkozások és tehetséggondozás, kötelező matek és angol órák
 • Pénteken: kötelező (7 – 10 évfolyam) vagy választható (11-12 évfolyam) elmenős programok
 • A délutánokban három különböző műfajból választhatnak:
  • önálló tanulás mentor segítségével
  • vizsgára felkészítő szaktanári konzultáció egy az egyben vagy kiscsoportban.
  • választható kreatív órák (pl. filmkészítés, teaszakkör, zenetörténet stb.)

A sztenderd szolgáltatáson túl

nemzetköziség, külföldi kapcsolatok

 • Egyéni pályaorientáció segítése: információ, kapcsolatok, külföldi képzés megtalálása, személyes kapcsolat külföldi látogatókkal
 • Az idegen nyelv funkcionális gyakorlásának esélye: YFU kapcsolat, online órák külföldi iskolásokkal, bizonyos online egyetemi kurzusok,
 • Maximum két hónapos, biztonságos, önköltséges külföldi tartózkodás megszervezése: részvétel konferencián, külföldi iskolalátogatás, pályaorientációs tanulmányút, támogatási lehetőségek,,
 • Részvétel Alapítványunk nemzetközi tevékenységében (pedagógiai innovációk adaptálása, ökológiai programok implementálása, szakmai utak szervezése).

 

Pályaorientáció, külföldi képzés 


Ismerje meg

Sztenderd szolgáltatásunkat          Alap szolgáltatásunkat

Teljes szolgáltatás

180.000 Ft
havonta (12 hónapon át)
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program

Garanciák

Rendszerünkkel az alapcsomagban biztosítjuk

 1. a szociális közösséget,
 2. a személyiségfejlesztést,
 3. a tantárgyi haladás lehetőségét.
 • A biztonságot nyújtó és a nyugodt munkavégzést biztosító környezet teremtünk.
 • Tapasztalt és a személyközpontúságban jártas tanárokat alkalmazunk.
 • A stáb folyamatosan képzi magát:
  • heti 1 x 3 órás tanári megbeszélésen
  • évente 5 x 1 nap Rogers tréningen
  • évente 1 x 2 és 1 x 3 nap szervezetfejlesztésen vesz részt.
 • Szervezzük az önértékelő alkalmakat, és évi öt cikluszárót írunk, hogy az árnyalt visszajelzéssel segítsük diákjainkat
 • Heti kötelező szoc órát tartunk, (ön-és társismeret, konfliktuskezelés, erőszakmentes kommunikáció)
 1. A tantárgyi haladásban
  1. a felelős választás esélyét biztosítjuk minden fontos tanulási területen (mikor, mit, kivel, hogyan)
  2. komplex foglalkozásokkal rendszergondolkodás alapú átlátást adunk sok különböző területen
  3. minőségi programokat szervezünk, melyek tágítják a diákok megismerési körét.
   • hetente egy napon a Budapest kínálta lehetőségeket aknázzuk ki
   • a táblás játékok segítségével önmegismerő, matematikai-stratégiai utakat járunk be
   • érdekes emberek jönnek hozzánk előadást tartani sok különböző témában
   • bölcs öregek élnek velünk, akikből áramlik a tudás a fiatalok felé
  4. megteremtjük az évfolyam vizsgákra való felkészülés lehetőségét
   • egyéni program szerinti tanulás- támogatás a saját órákon
   • az önálló tanulás segítése (ütemezés, források, ellenőrzés)

A kiegészítő csomagokkal garantáljuk

 1. a személyiségfejlesztés és lelki gyarapodás további esélyét
  • fejlesztő pedagógus segítsége
  • állatasszisztált tréning
  • dráma órák,
  • mozgás foglalkozások
  • művészeti programok
  • különleges programok ajánlása: Speak, Sri Lanka stb)
 2. a tantárgyi haladást biztosító programok
  • extra egyéni szaktanári konzultáció lehetősége bármely közismereti tárgyból
  • Előrefuss program: egy tantárgyból két évet, vagy Hozd be magad program: két évet egy év alatt
  • tanulószoba biztosítása
  • fejlesztő órák
  • érettségi előkészítő
 3. izgalmas komplex és szakirányultságú ismeretszerzést
  • Szellemi Vidámpark,
  • művészeti foglalkozások
  • extra tanórák bármely közismereti tantárgyban vagy akár szaktémában (elmélyülés)
 4. az idegen nyelvek gyakorlásának esélyét
  • Málta
  • 2 hónap külföldi iskolában
  • YFU kapcsolat
 5. a szabad játék, a szabadidő minőségi eltöltésének lehetősége a délutánok folyamán