Premium Package

Home / Service Packages / Premium Package

Educational infrastructure

 • From Monday to Thursday: 9AM-3PM or 10AM to 4PM, independent classes, subject-specific skill development and talent program, obligatory mathematics and English lessons
 • Fridays: obligatory (grades 9 and 10), or voluntary (grades 11 and 12) „Out to Learn” programs
 • Three types of engagement may be chosen int he afternoon hours:
  • independent studying assisted by a mentor
  • exam preparation or consultation with a teacher, one-on-one or in small groups
  • optional creative periods (Movie Making, Tea Gourmet Club, Music History)

All elements included in the Standard Package plus

international,  foreign relations program

 • assistance in personalized career orientation with information, relationships, finding foreign educational opportunities, building personal relationships with international visitors
 • opportunities for practice of a foreign language: YFU solutions, online periods with foreign students, certain on-line university courses
 • Organization of safe, foreign academic work for a maximum time span of 2 months (costs during the visit are covered by the family): participation at conferences, international school visits, career-related educational visits, opportunities for support
 • relationship with universities in the EU
 • participation in the international projects of the foundation (adaptation of educational innovations, implementation of ecological programs, organization of professional trips)

  Career counseling, EU, international training 


Learn more about our

Standard Package          Basic Package

Teljes szolgáltatás

150.000 Ft
havonta (10 hónapon át)
 • Személyközpontú légkör
 • Szociális közösségre nevelés
 • Egyéni tanulási szerződés
 • Délelőtti készségfejlesztés
 • Délutáni választható vizsgafelkészítés
 • Nemzetközi program

Garanciák

Rendszerünkkel az alapcsomagban biztosítjuk

 1. a szociális közösséget,
 2. a személyiségfejlesztést,
 3. a tantárgyi haladás lehetőségét.
 • A biztonságot nyújtó és a nyugodt munkavégzést biztosító környezet teremtünk.
 • Tapasztalt és a személyközpontúságban jártas tanárokat alkalmazunk.
 • A stáb folyamatosan képzi magát:
  • heti 1 x 3 órás tanári megbeszélésen
  • évente 5 x 1 nap Rogers tréningen
  • évente 1 x2 és 1 x 3 nap szervezetfejlesztésen vesz részt.
 • Szervezzük az önértékelő alkalmakat, és évi öt cikluszárót írunk, hogy az árnyalt visszajelzéssel segítsük diákjainkat
 • Heti kötelező szoc órát tartunk, (ön-és társismeret, konfliktuskezelés, erőszakmentes kommunikáció)
 1. A tantárgyi haladásban
  1. a felelős választás esélyét biztosítjukminden fontos tanulási területen (mikor, mit, kivel, hogyan)
  2. komplex foglalkozásokkal rendszergondolkodás alapú átlátást adunk sok különböző területen
  3. minőségi programokat szervezünk, melyek tágítják a diákok megismerési körét.
   • hetente egy napon a Budapest kínálta lehetőségeket aknázzuk ki
   • a táblás játékok segítségével önmegismerő, matematikai-stratégiai utakat járunk be
   • érdekes emberek jönnek hozzánk előadást tartani sok különböző témában
   • bölcs öregek élnek velünk, akikből áramlik a tudás a fiatalok felé
  4. megteremtjük az évfolyam vizsgákra való felkészülés lehetőségét
   • egyéni program szerinti tanulás- támogatás a saját órákon
   • az önálló tanulás segítése (ütemezés, források, ellenőrzés)

A kiegészítő csomagokkal garantáljuk

 1. a személyiségfejlesztés és lelki gyarapodás további esélyét
  • pszichológus, gyógypedagógus, egyéni és csoportos terápia,
  • állatasszisztált tréning
  • dráma órák,
  • mozgás foglalkozások
  • művészeti programok
  • különleges programok: Speak, Sri Lanka stb)
 2. a tantárgyi haladást biztosító programok
  • extra egyéni szaktanári konzultáció lehetőségét bármely közismereti tárgyból
  • a szaktanárok közüli szabad választás esélyét
  • kötelező olvasmányok drámapedagógiai feldolgozása,
  • előrefuss program: egy tantárgyból két évet, vagy két évet egy év alatt
  • tanulószoba biztosítását
  • érettségi előkészítő
  • magyar, matek, angol, történelem, felvételi előkészítő
 3. izgalmas komplex és szakirányultságú ismeretszerzést
  • Szellemi Vidámpark,
  • művészeti foglalkozások: kreatív írás, társas dobóra,
  • extra tanórák bármely közismereti tantárgyban vagy akár szaktémában (elmélyül program)
 4. az idegen nyelvek gyakorlásának esélyét
  • Málta
  • 2 hónap külföldi iskolában
  • YFU kapcsolat
 5. a szabad játék, a szabadidő minőségi eltöltésének lehetőségét: tűzzománc, ékszerkészítés, bábozás, cukrászkodás