Gyakori kérdések

Home / Gyakori kérdések

Miben különbözik ez az iskola a többitől?

Kis létszámmal dolgozunk ezért

 • mindenki számára biztonságot nyújtunk
 • családias a hangulat
 • tegeződünk mindenki mindenkivel
 • elférünk egy villaépület gyönyörű lakásában

A szociális készségeket helyezzük a középpontba

 • van kötelező szociális alapismeretek óra (csoportépítés)
 • ön – és társismeret intenzív tanulása
 • erőszakmentes kommunikációs és konfliktuskezelő technikák
 • A szabályok betartásánál intézményes eszközök (ellenőrző, intő) helyett igyekszünk egyénileg megtalálni a szabályszegés okait és a jóvátétel lehetőségeit. (Rogers Regula)

Mindenki egyéni tanulási program szerint halad. A döntéseket a tanulással kapcsolatban a diák hozza.

 • vannak kötelező órák (angol, matematika, szoc alapismeretek), kötelezően választható órák (önálló) és sok szabadon vlasztható óra (vizsgákra készütés, kreatív órák, szaktanári konzultáció)
 • egyéni órarend

A tanulási módok – módszerek rendkívül nagy, és sok esetben választható tárházát nyújtjuk a nálunk tanulóknak

 • informatikai tanulástámogatás
 • projektek
 • rendszergondolkodó feladatok
 • csoportmunka
 • Tehetséggondozó óra

Vizsgarendszer, kreditpontok szerzése, önértékelés és tanári visszajelzés

Intenzív kapcsolat a szülőkkel

Használnak-e egyedi tantervet, tanítanak-e emelt óraszámú vagy hagyományostól eltérő tantárgyakat?

Az Akadémia saját (nem akkreditált) pedagógiai programmal rendelkezik. Kiemelten foglalkozunk a következőkkel:

Van-e lehetőség látogatásra, egyéni ismerkedésre az iskolával, leendő tanárokkal?

Az iskola előzetes kapcsolat felvétel után látogatható. Az ismerkedés, a szülőkkel való beszélgetés a felvételi folyamat része, nagyon fontosnak tartjuk.

Hány gyerek jár az iskolába?

Jelenleg 15  fő középiskolás diákunk és két felső tagozatos diákunk van 7 és 12 évfolyamon.

.Hány pedagógus foglalkozik a gyerekekkel?

Hárman vagyunk minden nap a diákokkal. Négy óraadó szaktanár jön hetente meghatározott időpontokban. Ezenkívül hetente 3-4 foglalkozás vezető ajánl fel választható délutáni programot.

Nemcsak sérült gyerekek járnak ide? Jellemző a tanulási nehézség? Sok sajátos nevelési igényű (SNI) diák van? 

Van, aki tanulási nehézséggel küszködik (pl. diszlexia), ahogy kiemelten tehetségeseink is vannak, akik két évet egy év alatt végeznek el.

Diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia?

Vannak ilyen nehézségekkel dolgozó diákjaink is. Nekünk ez – az egyéni program miatt – nem okoz gondot, de a felvételnél figyelünk az ilyen irányú figyelmet igénylők számára.

Hogyan zajlik a tanárképzés?

A tanárok minden héten egy délutánt (kb. 3 órát) együtt dolgoznak. Évente kétszer (összesen öt nap) szervezetfejlesztő tréner által tartott szervezetfejlesztésen vesznek részt, hiszen a stáb nagy része dolgozik az iskola fenntartásán is. Évente négyszer egy – egy napos Rogers tréninget tartunk képzett, a Rogers gondolatokban képzett pszichológus vezetésével.

Jellemző-e az iskolára valamely speciális pedagógiai módszer használata?

Saját pedagógiai programunk Carl Rogers által meghatározott alapelvekre épül. Tanáraink módszertani szabadsága lehetővé teszi a kiscsoportokra és személyekre szabott módszerek alkalmazását. Tanárainktól elvárt a differenciált oktatás, használjuk a kooperatív tanulás elemeit, a Gardner féle többszörös intelligencia elméletre alapozott módszertant, és a sokan élnek a drámapedagógia eszközeivel is.

Milyen a napirend?

9 és 16 óra között vagyunk nyitva. A diákok érkezhetnek 9-re , akkor 15 órakor végeznek, vagy kezdhetnek 10 órakor is. Ebben az esetben 16 órakor mehetnek el.

Az órarendbe az egyéni szerződés szerint beszámítjuk az akadémián kívüli a rendszeres elfoglaltségokat