Buda Béla

pszichológus

Az április alkalommal Dr. Buda Béla pszichiáterrel találkozhatnak az érdeklődő szülők,
tanárok, szakemberek. Előadásának címe: „Empátia, hitelesség, találkozás – Rogers elméletének pedagógiai perspektívái”

Időpontja:: 2011. április 1. (péntek), 18 óra

„Rogers irányzata kulcsfontosságú a modern pszichoterápia kialakulásában, főként az empátia fogalmának megjelenése, hangsúlya miatt. Az empátiás megértés és ennek kifejezése a terápiás folyamat középpontjába került. Akkor is az empátia maradt a középpontban, amikor az irányzat új alkalmazási lehetőségei alakultak ki, és amikor sajátos személyiségelmélet, szociálpszichológia, lélektani antropológia bontakozott ki belőle.

Rogers átvette ezt a fogalmat. Új jelentésekkel töltötte meg, ám inkább használta és demonstrálta, mintsem a pontos meghatározásával foglalkozott volna. Mégis ez lett Rogers életművének és iskolájának legnagyobb hatású felismerése.” – olvashatjuk Buda Béla cikkében. Az ismert és évtizedek óta publikáló, több mint hetven kötet szerzője, a többek között a pszichoterápia, a szexológia, az addiktológia, a szuicidológia, a ommunikációelmélet, a szociálpszichológia, a szervezetelmélet, az egészségpromóció, a mentálhigiéné, a krízisellátás és az önsegítés illetve a devianciakutatás területén szerzett tapasztalatai közül ezúttal Carl Rogers-i fundamentumokról hallhatunk.

Szólj hozzá