Kik vagyunk?

Home / Rólunk / Kik vagyunk?

Mentorok – Programszervezők

Dibó Ágnes
A Szegedi Tudományegyetem francia-történelem tanári szakán végeztem, majd kezdő tanárként jelentkeztem a Rogers Iskolába. Kezdetben az általános iskolai és a középiskolai osztályokban tanítottam történelmet és francia nyelvet. 2005-2013 között a középiskolában dolgoztam. Ezekben az években  rengeteg tapasztalatot szereztem mind az alternatív pedagógia gyakorlatában, mind pedig a tanári stábbal való közös munkában. E két szál számomra...
Markovics Éva
magyar és matematika szakos tanár

Markovics Éva

Markovics Éva, avagy Vica, ahogy inkább ismernek. A Matematika, csupa nagybetűvel, és csak félve, óvatosan, halkan kiejtve odafent lakik egy díszes polcon, megközelíthetetlenül. Imádni kell és tisztelni mindenekfelett. Szeretni viszont képtelenség addig, amíg így kezeljük. Hát én igyekszem létrát keríteni, és felmászni arra a polcra, hogy törökülésben körbeüljük, kézbe vegyük és megismerkedjünk vele. Összebarátkozunk, belebújunk,...
Knolmárné Kostyál Katalin
mentor, szakmai vezető

Knolmárné Kostyál Katalin

Kostyál Katalin vagyok, angol szakos tanító. Az első Rogers iskola osztályban hat évesekkel kezdtem körüljárni a Rogers-i iskolakép gyakorlatát. Sok töprengő és elemző munka volt már akkor a hátunk mögött, amikor megnyitottuk a kapukat az első hatéves Rogersek előtt. Ők ma már felnőttek, hiszen több, mint 30 év telt el azóta. Két gyermekem születése után...
Őry Bálint
2018 óta dolgozom a Rogersben, ökológiai szemléletet és rendszergondolkodást tanítok, vizsgára készítek fel diákokat biológiából, és sokat pingpongozom a gyerekekkel. Mielőtt idejöttem, Budapesten biológiát, később Bécsben kognitív tudományokat hallgattam, az egyetemek közötti néhány évet pedig Edinburgh-ban töltöttem vendéglátásban dolgozva, sok kirándulással, énekléssel és közös főzésekkel. Lassan tíz éve különböző testtudati módszerekkel és mozgásterápiával is foglalkozom....

Szaktanárok

Németh-Bakos Nikolett
Németh-Bakos Nikolett vagyok, az ELTE-n végeztem matematika szakos tanárként, és rögtön pályakezdőként a Rogers Középiskolába kerültem. Néhány év tanítás után a családi vállalkozásunk elsodort, és hét évet töltöttem az üzleti életben. Ott rájöttem, hogy nem az az én világom, hanem az emberekkel való foglalkozás, és egyéni fejlesztés az, ami érdekel. Egy önismereti utazás keretében  önkénteskedtem...
Cristobal Campero
Cristóbal Campero a nevem, Caracasban, Venezuelában születtem 1977-ben. Ott szereztem angol tanári diplomát és ott is dolgoztam angol tanárként 2008-ig. Az utazások során sokat kutattam és tanultam mindenféle vegyes korcsoportú és szociálisan is nagyon különböző közegben elsősorban a művészeti előadói munkámban (zene, színház, tánc). Sokat foglalkoztam közösségfejlesztéssel is. 2017 óta Magyarországon élek. Jelenleg több helyen...
Cselényi Péter
természettudomány tanár

Cselényi Péter

Nevem Cselényi Péter. 10 esztendeje tanítok természettudományi tárgyakat a Rogers Akadémián, de már előtte is együtt dolgoztunk 10 évig. Sokban különbözik az intézményünk a hagyományos középiskoláktól. Ennek rengeteg előnyét látom. Nincsenek sokan egy órán, így személyes kontaktusok könnyebben kialakulnak diák-diák, diák-tanár közt. Jobban figyelemmel tudom kísérni fejlődésüket, mind a tananyagban, mind személyiségükben. Megkereshetnek személyesen, vagy...

Kurátorok

Dr. Suhajda Virág
alapítványunk nemzetközi projektmenedzsere

Dr. Suhajda Virág

Az alapítvány volt ügyvezetője, szakmai vezetője, szenior trénere. Virág három diplomával és nyelvtudományi doktorátussal rendelkezik, emellett sok formális és informális képzést végzett el. Képzett pszichodinamikus tánc- és mozgásterapeuta, Metamorphosis meseterapeuta és személyközpontú tanácsadó. Az elmúlt években érzelmi intelligencia-fejlesztéssel, játékpedagógiával, drámapedagógiával, szabadidő-pedagógiával, környezeti neveléssel és tehetséggondozással kapcsolatos alapítványi és más szervezetek által szervezett projektekben dolgozott kutatói-...
Dr. Victor András
kuratóriumunk tagja, nyg. főiskolai tanár

Dr. Victor András

Dr. Victor András természettudós, az ELTE tanára – 2010. január 15-én – „Mit tanulhatunk a természettől” című felvetésében arra kereste a választ, hogy a mai környezeti kihívások közepette milyen kreatív üzeneteket közvetít számunkra, emberi lények számára az anyatermészet. Képesek vagyunk-e olvasni a természet könyvében, ahol eddig már számos válságra megíratott a megoldás.

Volt tanáraink

Egészen a Rogers Középiskola korszakáig visszamenőleg

Dr. Szarka Emese
foglalkozásvezető, kreatív gondolkodás

Dr. Szarka Emese

2010-ben vittem először intézménylátogatásra tanárszakos hallgatókat az ELTE PPK-ról. Az idők folyamán többen ott ragadtak hosszabb-rövidebb időre a különböző aktív hallgatói csoportokból (például Dorka, Dávid) – akárcsak én. A szerelem Csillebércen kezdődött, amely 2012-től kezdte el virágkorát – egy-egy pénteki alkalommal tanulásmódszertant és szociális kompetenciafejlesztést tartottam a diákoknak. A kapcsolatunk idővel intenzívebbé vált, így leendő...

Támogatóink

Egészen a Rogers Középiskola korszakáig visszamenőleg

Davidovics Dávid
történelem szaktanár

Davidovics Dávid

Davidovics Dávid vagyok, történelem-latin szakos végzős tanárjelölt az ELTE-n, a Rogers történelemtanára. Tanárként fontosnak tartom az élményszerűséget, a meseszerűséget és játékosságot, hogy ezáltal a gyerekek megszerethessék és megérthessék a történelem kusza szövevényeit. 2016 tavaszán szabad foglalkozásként az Akadémiából induló Roxfort Expresszel a Harry Potter világáról beszélgettünk közösen és fedeztük fel annak varázslatos rétegeit.
Reuss András
informatika tanár

Reuss András

Az informatikával viszonylag későn ismerkedtem meg, de azóta nagy csodálója vagyok. Szeretném lelkesedésemet, érdeklődésemet, kíváncsiságomat a diákoknak is átadni és fejleszteni gyakorlati problémamegoldó képességüket.
Szántó Lívia
foglalkozásvezető, magyar tanár

Szántó Lívia

Kiemelten fontosnak tartom a diákközpontú oktatást, ezért is tetszett meg annyira a Rogers Akadémia. Az itt folyó oktató- és nevelőmunkába magyartanárként folytam bele, elsősorban a diákok írásbeli és szóbeli kommunikatív képességeinek csiszolásával foglalkozom. Ennek a területnek a fejlesztése nem csak az érettségihez, vizsgázáshoz szükséges, hanem minden emberi kapcsolat alapja, ezért nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy...
Rátz Judit
alapítványunk nemzetközi koordinátora

Rátz Judit

Domján Gábor
agykontroll oktató

Domján Gábor

Első előadónk Domján Gábor bölcsész végzettségű agykontrolloktató volt. 2009. január 31-i előadása egyben alkalmat adott Vekerdy Tamás pszichológussal ez alkalomra készített videointerjúnkban felvetett nevelési-tanulási kérdések több szempontú vizsgálatára. A Waldorf-módszer és más alternatív technikák sikeres és célravezető megoldásaiból azokat az elemeket kereste figyelmünk, amelyek egy irányba mutatnak és természetes módon alkalmasak a tinédzserek alkotó, megvalósító...
Sipkai Zsuzsa
gyógypedagógus

Sipkai Zsuzsa

Sipkai Zsuzsa gyógypedagógus – 2009. február 21-én – a „dys-esség” nemzetközi és hazai helyzetéről a megítélés változásairól és az Európai Unióban nyíló lehetőségekről számolt be a megjelenteknek. A szakmai beszélgetés új utakat mutatott a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez.
Várkonyi F. Zsuzsa
pszichológus

Várkonyi F. Zsuzsa

F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus előadása – 2009. március 27-én – a Gordon módszerről és a konfliktusmegoldó technikák térhódításáról szólt. Carl Rogers, amerikai pszichológus fedezte fel terápiás működése során, hogy a legnagyobb segítség a feltétel nélküli elfogadásban és a segítő hitelességében rejlik. Tanítványai közül Thomas Gordon tette ezt a hozzáállást bárki számára megtanulható, szimmetrikus modellé, amit...
Zádor Erzsébet
grafológus

Zádor Erzsébet

Zádor Erzsébet grafológus – 2009 április 3-án – írás és rajzképünk üzeneteiről tartott előadásából megtudhattuk, hogy emberi énünk stílusa felismerhető nyomokat hagy. Értő tekintet előtt ezek komoly és pontos üzeneteket hordoznak.
Domján László
agykontroll oktató

Domján László

Az agykorntroll és Eckhart Tolle meditatív módszerének segítségével az emberi önismeretfolyamatára világított rá dr. Domján László orvos, 2009. szeptember 4-én agykontrolloktató belső útjainkon való tudatosulásra bátorító előadásában. A jelen lévő ötven fős hallgatóság közül néhányan már a mikrofon-próbán elfoglalták széküket. Ők tanúi lehettek, amint Domján doktor Radnótit szavalva mérte be a mikrofont és a technikát....
Erőss Andrea
vakokat oktató fizika tanár

Erőss Andrea

Erőss Andrea gyógypedagógus, a vakok intézetének fizika szakos tanára – 2009. október 9-én – a Braille-írás játékos tanulásába vezette be az érdeklődőket. Előadása több volt gyakorlati tanulásnál: az érzékszerveink által kitáguló világról is szólt. A huszonöt egybegyűlt érdeklődő kérdezhette az intézet látássérült munkatársait, és képet kaphatott az aktuális hazai helyzetről, az európai viszonylatok tükrében.
Kovács Anita
Magyar Hospice Alapítvány munkatársa

Kovács Anita

Hospice Alapítvány és a Bátor Tábor részvételével tartott kerekasztal beszélgetésen – 2009. november 13-án – Kovács Anita és Thuránszki Adrienn önkéntes(hospice) valamint Czech Linda (Bátor Tábor) a szociális minták tanulhatóságáról, az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, a másik emberhez fűző szálak felismeréséről, személyes sorsunkat támogató emberi dimenziókról nyitott új gondolatokat.
Czech Linda
Bátor Tábor munkatársa

Czech Linda

Hospice Alapítvány és a Bátor Tábor részvételével tartott kerekasztal beszélgetésen – 2009. november 13-án – Kovács Anita és Thuránszki Adrienn önkéntes(hospice) valamint Czech Linda (Bátor Tábor) a szociális minták tanulhatóságáról, az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, a másik emberhez fűző szálak felismeréséről, személyes sorsunkat támogató emberi dimenziókról nyitott új gondolatokat.
Ranschburg Jenő
pszichológus

Ranschburg Jenő

Dr. Ranschburg Jenő A serdülő kori krízisről-ről szóló előadását hallgathatta meg az egybegyűlt százötven fős közönség 2010. március 26-án. Sokan ismerjük a népszerű pszichológus közérthető és példákkal alátámasztott magyarázatait. Életszakaszunk egyik legizgalmasabb időszakáról, a tinédzserkorról írt legutóbbi könyve nyomán felmerült kérdések sok szülőt és szakembert vonzottak. Az izgalmas, Ranschburg tanár úr tapasztalataival, tanácsaival kiegészülő előadás...
Járó Katalin
pszichológus

Járó Katalin

A 2010-es sorozat őszi folytatásaként szeptember 24-én Járó Katalin iskolapszichológus tartott előadással egybekötött beszélgetést az iskolai osztályokban előforduló durvaság, lekezelés, kirekesztés, klikkesedés jelenségeiről a Mérey-projekt bemutatásával. Az ELTE Radnóti Miklós gyakorló iskolájában tapasztalatait a gyakorlatban is kamatoztató kutató szakmai és szülői körben beszélt a tapasztalt jelenségekről, tendenciákról. Az okokra és a lehetőségekre való közös rápillantás...
Dúll Andrea
környezetpszichológus

Dúll Andrea

November 26-án “Életünk díszletei” címmel dr. Dúll Andrea környezetpszichológussal találkozhattunk. Egész életünket áttekintő előadása után néhány kérdésre is volt idő. „Hogyan érhetjük el, hogy környezetünk és az életről alkotott felfogásunk harmonikusan illeszkedjék egymáshoz? Hogyan alakíthatjuk céljainknak megfelelően a minket körülvevő világot, hogy kihozzuk a legjobbat lehetőségeinkből?” Sokan hallottak már a színek, formák, anyagok összetett hatásairól,...
Benkő Vilmos
vállalkozó

Benkő Vilmos

A következő előadásként Benkő Vilmos, a Hárskúti Megújuló Energiaközpont vezetője lép a Jókai Klub közönsége elé. Előadásának címe: „A remény nem stratégia!” Időpontja: 2011. március 11. (péntek), 18 óra. Íme néhány előzetes gondolat: Szeretnék megváltozni, de nem tudom, hogyan. Gyakran hallom ezt a mondatot, ugyanis sokat foglalkozom emberekkel és biztatom őket, hogy akkor változzanak meg,...
Buda Béla
pszichológus

Buda Béla

Az április alkalommal Dr. Buda Béla pszichiáterrel találkozhatnak az érdeklődő szülők, tanárok, szakemberek. Előadásának címe: „Empátia, hitelesség, találkozás – Rogers elméletének pedagógiai perspektívái” Időpontja:: 2011. április 1. (péntek), 18 óra „Rogers irányzata kulcsfontosságú a modern pszichoterápia kialakulásában, főként az empátia fogalmának megjelenése, hangsúlya miatt. Az empátiás megértés és ennek kifejezése a terápiás folyamat középpontjába került....